Downloads

CTU is in het bezit van de vergunning AEO Veiligheid (AEO-S) en AEO Douane-vereenvoudigingen, met het nummer NLAEOF0000775 voor alle locaties. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Op de vestiging CTU Rivierenland mogen tevens officiële controles van planten en plantaardige producten worden uitgevoerd (als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder c dan wel artikel 53, lid 1 onder b en c, van Verordening (EU) 2017/625).