Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzame toepassingen

Wij willen een omgeving creëren die toegankelijk is voor de generaties die na ons leven. Vanuit deze overtuiging loopt de Theo Pouw Groep altijd voorop op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is absoluut geen vanzelfsprekendheid binnen de branche.

Sinds 1981 omarmen wij altijd nieuwe energiebesparingsmaatregelen en duurzame toepassingen. Het uitstoten van CO2 is onvermijdelijk, maar wij zien het als onze missie om de uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Wij doen dit onder andere door kranen en shovels te vervangen voor groene varianten en eigen onderzoek te doen naar een 100% gerecycled product.

Aandacht voor de medewerkers

Onze organisatie staat midden in de maatschappij. Wij voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor onze ruim 400 medewerkers, maar ook voor hun gezinnen. Wij zijn betrokken wanneer er heuglijke gebeurtenissen zijn, zoals een huwelijk of een geboorte, maar zoeken ook naar een oplossing wanneer een medewerker zich in een vervelende situatie bevindt.

Ook vinden wij het erg belangrijk dat nieuwe generaties voldoende kansen krijgen om zich te ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Voor ons begint dit door middelbare scholieren de mogelijkheid te bieden om de vele facetten van het bedrijf te leren kennen. Wij bieden geregeld jongeren een snuffelstage of vakantiewerk. Hierdoor kunnen zij in de praktijk ervaren in welke richtingen zij zich kunnen ontwikkelen.

Sponsoring

Onze maatschappelijke betrokkenheid tonen wij ook door de inrichting van ons sponsorbeleid. Naast het beschikbaar stellen van grondstoffen en mankracht, doneren wij op regelmatige basis geld aan maatschappelijke initiatieven. Zo hebben wij de afgelopen jaren de CliniClowns en de Bartiméus Truckersdag ondersteund.