Duurzame overslag met elektrische kraan bij CTU Rivierenland Tiel

gepubliceerd op 26-11-2021

CTU Rivierenland legt in Tiel een 100%  elektrische terminalkraan aan. Via onze terminal worden goederen overgeslagen van weg naar water. Transport over water leidt tot minder vrachtwagenbewegingen en daardoor minder emissies.

Met de elektrische kraan worden de containers 100% elektrisch overgeslagen van vrachtauto naar boot, zodat ook het omladen schoner is en tot minder CO2, NOX en minder fijnstof leidt. Provincie Gelderland draagt financieel bij aan de aanleg van de elektrische infrastructuur voor deze elektrische kraan.

Besparingen

Het initiatief voor deze elektrische kraan komt van CTU en maakt onderdeel uit van de terminal in Tiel. Met deze elektrische kraan vermindert CTU in 10 jaar 6.783 ton CO2, 77.638 ton NOx en 7.896 ton fijnstof. Bovendien bespaart dit jaarlijks 50.000 TEU die daarmee van de weg zijn. De bijdrage van provincie Gelderland is 130.000 euro op een project van ruim 3,5 miljoen euro.

Duurzaam

Het aandeel goederenvervoer groeit jaarlijks met zo’n 30%, want we bestellen steeds meer online. De provincie Gelderland stimuleert duurzaam goederenvervoer. Door gebruik te maken van andere vormen van transport van goederen die schoner zijn. Zoals transport van goederen over water en rail. Bovendien leidt dit tot minder vrachtauto’s op de weg en dus minder drukte en betere bereikbaarheid.

Logistieke knooppunten

Zo draagt de provincie Gelderland ook financieel bij aan de aanleg van voorzieningen voor het overslaan van goederen van weg naar water en spoor.  Zodat concrete mogelijkheden verbeteren voor transporteurs en bedrijven om goederen via water en spoor te transporteren. Via een subsidie draagt de Provincie nu financieel bij aan deze elektrische kraan in Tiel. Tiel maakt onderdeel uit van het logistieke knooppunt in Rivierenland. Daarmee verbetert provincie Gelderland het logistieke vestigingsklimaat op de Gelderse corridor.

Gelderse corridor

Gelderland ligt aan de belangrijke goederencorridor tussen de Rotterdamse haven richting oosten. Via de A15, Betuweroute, Waal en Rijn worden veel goederen vervoerd en dat biedt economische kansen. De Provincie Gelderland benut die economische kansen door het versterken van het vestigingsklimaat voor logistieke bedrijven en verbeteren van verbindingen van water, spoor en weg.